توسعه پایدار روستایی

توسعه پایدار روستایی مبنای توسعه با کمک دانش مردم محلی

یادگار رایجه خوش خدمت

     ********************************    .  **************************************************    به چه فکرمی کنی؟ چرا صورتت سرخ شده است؟  گناه این دستها چیست؟  روزگار است دیگه   اینها گوشتند نه آهن؟ *************   گردنی باز ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 56 بازدید
آذر 89
1 پست
آبان 89
11 پست
مهر 89
10 پست
شهریور 89
17 پست
مرداد 89
7 پست
تیر 89
16 پست
خرداد 89
8 پست